Kontakt

BILLY the Clip Verwer­tungs GmbH
Linden­gasse 25/9
1070 Wiedeń
Austria

Tel: +43 664 401 31 87

info@billytheclip.com

Dyrektor Zarząd­za­jący: Horst Campman

Numer iden­ty­fi­ka­cyjny VAT: ATU76936078
EORI: ATEOS1000115836
Numer rejestru hand­lo­wego: FN 556254 x